Діловод

 

 

Повноваження та функціональні обов’язки діловода  сільської ради:

 

 •      Виписує, реєструє, та видає довідки та інші документи громадянам села;
 •      Приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її до структурних підрозділів.
 •      Відповідно до резолюцій керівника передає документи на виконання, оформлює реєстраційні картки .
 •       Веде облік проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.
 •       Відправляє відповідну документацію адресатам .
 •       Проводить реєстрацію телефонограм, друкує документи пов’язані з роботою сільської ради та її виконавчого комітету;
 •        Одержує необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців,  викликає за його дорученням працівників.
 •        Веде облік отриманої  та відправленої кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву.
 •        Веде роботу зі створення довідкового апарату документів.
 •        Готує і здає до архіву документальні матеріали, закінчені діловодством,складає опис справ, що надходять для зберігання до архіву.
 •       Забезпечує зберігання службової документації.
 •       Забезпечує виклик членів територіальної громади до виконкому та ради;
 •       Несе відповідальність за звітність із центром зайнятості;
 •       Виконує інші доручення сільського голови та секретаря сільської ради.