Секретар

Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільський голова вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради (глава 3, статья 42, п.4).

Згідно статі 50 секретар сільської ради має права та обов’язки, деякі з яких наведені нижче:

  • скликає сесії ради; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
  • веде засідання ради за відсутності сільського голови, підписує її протоколи та рішення;
  • організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради;
  • за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  • сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
  • забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  • та інші.