Сільський голова

Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 12), голова сільської ради є головною посадовою особою територіальної громади села. Він обирається на основі виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради та головує на її засіданнях.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.

 

Останній сільський голова:

 

ПЕТРЕНКО Віктор Іванович з 2015 року по 2020 рік.

 

 

 

Сільські голови у минулому:

 

КАСЬЯН Ольга Іванівна   1994- 2015

КОРЯВОВ Антатолій Михайлович   1991-1994

КАСЬЯН Ольга Іванівна   1988-1990

СТРИГУН Галина Олександрівна   1980-1987

БІЛОНОГ Микола Андрійович   1975-1980

КУЛАК Олексій Йосипович   1972-1975

ЛИСЕНКО Микола Степанович   1969-1971

ЛИСЕНКО Михайло Іванович   1968-1969

КУЦЕНКО Микола Микитович   1966-1968

МАКСИМЕНКО Павло Олександрович   1964-1966

КИРИЧЕНКО Гаврило Максимович   1954-1960

МАКИМЕНКО  Макар Григорович   1935-1941

МАЛЯРЕНКО  Яків  Григорович